Je to jednoduché, objednejte si u kteréhokoli svého dodavatele TGP, vyzkoušejte ji  a když Vám bude vyhovovat, budeme Vám garantovat současnou zaváděcí cenu až do konce roku 2022 – více zde. A nebo pokud nebudete s naším výrobkem TGP spokojeni, vrátíme Vám vaše peníze. Nemůžete tímto nic ztratit, pouze získat. AKCE VYZKOUŠEJ MĚ platí do 31.8.2022 a to pouze na území České a Slovenské republiky.

Garance

Zavazujeme se Vám (zákazníkovi) garantovat současnou zaváděcí cenu (to je cena 99,-Kč/kg bez DPH na území ČR, nebo 4,-EURO bez DPH na území SR) do konce roku 2022, a to za těchto podmínek:

 1. Garance ceny do 31.8.2022 je bez jakýchkoli podmínek a omezení, vyjma bodu č.3.
 2. Garance ceny od 1.9.2022 do 31.12.2022 se vztahuje pouze na takové množství TGP jako jste odebrali od svých dodavatelů do 31.8.2022 včetně.
 3. Garance ceny je podmíněna dodržením platebních a obchodních podmínek, které zákazník uzavřel se svým dodavatelem – velkoobchodem TGP.

Co pro garanci ceny musíte udělat vy? Jen jednu jedinou věc. Kdykoli po 31.8.2022, ale předtím, než budete chtít garanci ceny uplatnit u vašeho dodavatele – velkoobchodu, na těchto stránkách v sekci „Nezávazná poptávka“ vyplníte čtyři povinné údaje (firma, jméno, mail, telefon) a do pole

„Vaše poptávka nebo dotaz:“

 • napíšete nadpis: GARANCE
 • množství, které uplatňujete: např.  245 kg
 • a seznam dodavatelů, od kterých jste naši TGP nakoupili:
  IČO: 123456XX
  IČO: 255555XX

 A formulář nám odešlete.

U dodavatelů-velkoobchodů, u kterých jste nakoupili do 31.8.2022 naši TGP, uveďte buďto název, nebo stačí jen IČO. Množství uveďte pouze celkové, nemusíte jej rozepisovat mezi jednotlivé dodavatele. Pokud by Váš dodavatel-velkoobchod odmítl dodržet pro vás garantovanou cenu (všichni naši odběratelé – velkoobchody se k tomuto zavázaly), ačkoli byste na ni měl nárok, zajistíme vám dodávku s garantovanou cenou u jiného dodavatele-velkoobchodu, nebo vám zboží s garantovanou cenou doručíme přímo my.


Vratka

V případě, že nebudete s naším výrobkem TRUE GARLIC PASTE spokojeni, a to ve smyslu, že nemá námi deklarované vlastnosti, jsme rozhodnuti Vám vrátit 100% Vaší pořizovací ceny (bez DPH), v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky pro vrácení peněz:

 1. Kupující – zákazník, který žádá vrácení peněz musí být právnickou nebo fyzickou osobou, podnikající s přiděleným IČO, na území České republiky, nebo Slovenské republiky.
 2. Každý kupující, který požaduje vrácení peněz, může toto uplatňovat pouze jednou.
 3. Maximální množství, na které kupující může uplatňovat vratku peněz je za jedno nejmenší balení které je v nabídce, to je 2kg a to i v případě že zákazník zakoupil jiné větší balení TGP.
 4. Celková maximální částka, kterou může kupující požadovat je 198,-Kč na území ČR, nebo 8,-EURO na území SR. Tato částka odpovídá výrobcem doporučené velkoobchodní ceně pro konečného zákazníka za 2kg balení TGP.
 5. Uplatnit vratku peněz lze pouze do data minimální doby trvanlivosti uvedeném na výrobku.
 6. Uplatnit nárok na vratku peněz může zákazník pouze za předpokladu, že s výrobkem bylo manipulováno ve shodě s údaji uvedenými na etiketě.
 7. Platnost akce VYZKOUŠEJ MĚ s možností vrácení peněz končí dne 31.8.2022. Na výrobky koupené, nebo dodané zákazníkovi po tomto datu se možnost vrácení peněz nevztahuje.
 8. Podmínkou uznání nároku vrácení peněz je vyplnění formuláře zákazníkem uplatňujícím vratku ve všech jeho bodech, a to pravdivými údaji.
 9. Podmínkou pro vrácení peněz zákazníkovi, je zaslání scanu faktury na základě, které zákazník zboží nabyl a scanu dokladu o úplném uhrazení zboží, přičemž všechny údaje na těchto scanech musí být jasně čitelné, srozumitelné a pravdivé.
 10. Výrobce v případě uznání nároku vyplatí vratku peněz bezhotovostním převodem na účet zákazníka.
 11. Výrobce si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravdivosti údajů zaslaných zákazníkem nárok na vrácení peněz neuznat.
 12. Vyplněný formulář a scany dokumentů zašlete na mail: info@truegarlicpaste.cz
  Do předmětu zprávy napište VRATKA.